Exalumnes del programa UniversiMÉS qualifiquen l’experiència com a altament transformadora

Manresa, 30 d’abril de 2020.- El programa UniversiMés és una experiència transformadora que millora l’autopercepció i la confiança de les persones que hi participen. Aquesta és una de les conclusions de l’enquesta que s’ha realitzat a una vintena d’estudiants de les dues primeres promocions d’aquest programa, una iniciativa pionera per acostar la universitat a persones amb discapacitat intel·lectual. Altres conclusions que es poden extreure de l’enquesta és que en molts casos, el programa ha obert als estudiants noves perspectives per viure el seu temps de lleure i que els ha encomanat l’hàbit d’informar-se sobre l’actualitat.

Les enquestes constaten que participar en el programa ha contribuït a millorar l’autopercepció dels estudiants. Després de prendre-hi part se senten persones més capaces i preparades per continuar formant-se i aprenent. La majoria d’ex-alumnes destaquen  la major seguretat en ells mateixos, en el sentit que s’atreveixen a afrontar alguns reptes  que abans no gosaven o no es veien capaços de fer. També asseguren que el pas pel programa els ha desvetllat l’interès per mantenir-se informats de l’actualitat i al mateix temps els ha fet perdre la por a opinar-ne.

En relació amb el seu pas per la universitat i la seva educació, els que van formar part d’aquestes dues primeres promocions del programa afirmen que voldrien tornar-hi, i en la majoria de casos, per fer estudis d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE). El resultat de l’enquesta constata el gran interès de tots aquests estudiants per l’economia, una àrea de coneixement de la qual habitualment en queden excloses les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest interès també pot venir donat per la vinculació positiva que han establert amb el professorat que ha impartit aquesta àrea del programa, fet que ha estat clau per fer-los interessar per les diferents matèries, fins i tot per aquelles que es podien pressuposar com a més complicades tenint en compte les característiques d’aquest alumnat. Fer que l’aprenentatge sigui significatiu per l’alumnat i vetllar la  vinculació emocional als ensenyaments, s’evidencia – una vegada  més-  com a aspecte clau de l’educació.

L’enquesta ha mostrat també que el programa ha servit per desvetllar nous interessos entre els participants, molts dels quals afirmen que després de participar-hi fan un ús dels recursos culturals que tenen al seu entorn més intens que no pas abans.

El qüestionari que han respost els alumnes recollia cinc preguntes concretes per valorar la seva experiència com a estudiants del programa UniversiMés tant pel que fa a l’experiència universitària, com al canvi d’hàbits o la incidència de la formació en el seu consum cultural.

UniversiMÉS és un programa resultat de la implicació d’AMPANS, BBVA, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i UManresa-FUB. En aquests moments se n’està impartint la quarta edició, amb la incorporació per primera vegada de persones lde la comarca d’Osona vinculades a la Fundació Sant Tomàs.

UniversiMÉS es va posar en marxa l’any 2016 com el primer programa formatiu a nivell estatal destinat a fer que persones amb diversitat intel·lectual tinguessin l’oportunitat d’integrar-se a la universitat per ampliar els seus coneixements culturals i socials. La formació que reben està adaptada i inclou continguts relacionats amb l’actualitat del món i de l’entorn, amb l’economia, la cultura, la creació artística, la salut i la psicologia. La formació es fa en sessions quinzenals de 3 hores de durada que es realitzen a la universitat i que es complementen amb sortides relacionades amb els temes que s’han treballat prèviament a l’aula.

El professorat que imparteix les classes està vinculat a la institució universitària i compta amb el suport i assessorament de professionals que els ajuden a adaptar els continguts a  les característiques del col·lectiu.

Les classes d’aquest curs han hagut de ser suspeses com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. Malgrat tot, s’està planificant la manera de recuperar l’activitat que no s’ha pogut realitzar durant el curs 2020-2021, ja que la voluntat de les entitats promotores és mantenir el seu compromís amb un programa que, tal com indiquen els resultats de l’enquesta, aporta beneficis clars a la qualitat de vida dels participants.