Missió, visió i valors

Missió

Realitzar iniciatives culturals, socials, educatives i mediambientals, dirigides a promoure el talent, el progrés humà, educatiu i cultural de les persones.

Visió

Suscitar una consciència ciutadana, participativa, compartida i responsable que impliqui a totes les persones i institucions.

Valors

  • Proximitat a les persones i al territori
  • Pluralitat
  • Creativitat i innovació
  • Relació i participació amb les persones i les entitats
  • Compromís social
  • Solidaritat