Es constitueix el patronat de la Fundació Antigues Caixes Catalanes

  • Jaume Ribera Segura, qui havia estat president d’Unnim Caixa, serà el president i Marta Colomer Cendrós, representant d’Òmnium Cultural, ocuparà la vicepresidència
  • El patronat neix amb cinc membres i donarà continuïtat a les accions més rellevants i històriques de les obres socials de les antigues caixes d’estalvis. La Fundació desenvoluparà una actuació majoritàriament a Catalunya.

El passat 19 de juliol de 2013 es va reunir per primera vegada el Patronat de la Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu Sabadell i Terrassa, compost per representants de la Fundació Antiga Caixa Manlleu, la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i la Fundació Antiga Caixa Terrassa, així com de Càritas Catalunya i Òmnium Cultural, que van acceptar el càrrec de patrons en la constitució de la Fundació el passat 23 de maig.

Al llarg de la reunió, es va constituir el patronat i es va nomenar president a Jaume Ribera Segura, i vicepresidenta a Marta Colomer Cendrós, d’Òmnium Cultural.

La resta de patrons són Joan Contijoch Pratdesaba, en representació de la Fundació Antiga Caixa Manlleu, Salvador Soley Junoy, en representació de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i Carme Borbonès Brescó, representant de Càritas Catalunya.

La Fundació Antigues Caixes Catalanes, que té la seu a Sabadell, neix així amb un patronat de cinc membres constituït per tres membres de les entitats caixes d’orígen, i dos membres d’entitats privades (Càritas Catalunya i Òmnium Cultural).

Així mateix, s’ha nomenat directora de la Fundació a Belén Latorre Laguna, fins fa uns mesos directora de l’Àrea de Comunicació, Publicitat i Imatge a Unnim BBVA. Latorre havia ocupat anteriorment diversos llocs de responsabilitat sempre en l’àmbit de la comunicación i les relacions institucionals tant a Unnim com a Caixa Sabadell. En els darrers mesos s’havia responsabilitzat de l’activitat social i cultural d’Unnim Caixa arreu de Catalunya.

La Fundació desenvoluparà una actuació, majoritàriament a Catalunya, caracteritzada per la diversitat i complementarietat, en els àmbits social, assistencial, cultural, formatiu, cívic, de promoció econòmica i mediambiental, directament o mitjançant la col·laboració amb entitats i institucions, i especialment amb les Fundacions de Manlleu, Sabadell i Terrassa, amb què comparteix mateix orígen i finalitats, amb ànim de participar activament en la vida social i cultural del territori català i contribuir en el seu desenvolupament cultural i social.

Seguint aquesta línia d’actuació, la missió, visió i valors mantindran l’essència de les obres socials que li han sigut encomanades. Aquests valors seran: proximitat, relació i participació amb el territori, pluralitat, creativitat i innovació, compromís social i solidaritat.

Sobre la Fundació Antigues Caixes Catalanes

La Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa es va constituir el 23 de maig de 2013 com a institució promoguda per l’antiga unió de Caixes de Terrassa, Sabadell i Manlleu.

Sota el nom Fundació Antigues Caixes Catalanes, i segons els seus estatuts, la Fundació té com a objecte donar continuïtat a les accions socials, culturals, assistencials, mediambientals i educatives més rellevants i històriques de les obres socials de les antigues caixes d’estalvis a tot Catalunya, amb fidelitat als principis que les van configurar i adequant-les a les noves circumstàncies.

D’aquesta manera ha culminat el procés de transformació d’Unnim Caixa en fundació especial “comuna”, i al mateix temps, s’han creat tres fundacions territorials hereves en l’àmbit social i cultural de les antigues caixes fundadores.

Tot aquest procés va tenir lloc després que, a finals del 2011, Unnim Caixa segregués el negoci financer a Unnim Banc, i passés a gestionar l’Obra Social de les antigues caixes, així com el patrimoni arquitectònic i immobiliari, el fons d’art i els actius patrimonials.

BBVA, principal mecenes i part compromesa amb la Fundació Antigues Caixes Catalanes

La Fundació Antigues Caixes Catalanes tindrà com a principal mecenes BBVA. El mes d’octubre de 2012, Unnim Caixa i BBVA signaven un acord de col·laboració per realitzar de forma conjunta activitats que permetessin donar continuïtat a les actuacions més emblemàtiques de l’obra social d’Unnim. A través del pla de col·laboració anual s’han estat portant a terme aquestes accions, així com diverses activitats socials i culturals tant als territoris d’origen de les antigues caixes com a arreu de Catalunya.