FACC i BBVA premien les pimes més innovadores en sostenibilitat mediambiental

  • Neix el ‘Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental’, dirigit a petites i mitjanes empreses, i autònoms amb l’objectiu de promoure la innovació i sostenibilitat en l’àmbit empresarial
  • El premi, convocat i coorganitzat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA, se centra en tres dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): energia neta i renovable; producció i consum responsable; i acció climàtica

 

Davant les necessitats actuals de millorar el benestar de les persones i l’estat del medi natural, i reconèixer i fomentar els valors de respecte a l’entorn, la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) i BBVA han creat el ‘Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental’ per a pimes i autònoms amb seu a Catalunya.

El guardó pretén ser un estímul per generar nous projectes innovadors que ajudin la sostenibilitat en l’àmbit empresarial i, per aquest motiu, es dirigeix a pimes i autònoms de fins a 5 milions d’euros de facturació, amb seu a Catalunya, que duguin a terme alguna iniciativa en l’àmbit de la innovació mediambiental, encara que la seva activitat principal no sigui la mateixa.

Actualment, més del 90% de les empreses tenen una política de reducció de CO2, però només el 37% tenen objectius clars per portar aquesta política a terme, segons un estudi de la consultora de dades ESG de Refinitiv. En matèria de residus, el 91% compta amb iniciatives, i el 84% estableix polítiques mediambientals per als proveïdors. En gestió de l’aigua, el 68% compta amb una política d’eficiència de l’aigua, però només el 25% té objectius en aquest sentit.

Si bé són dades procedents de 45 grans empreses espanyoles, les pimes i autònoms de Catalunya, que representen el 96% de el teixit empresarial, tenen molt camí per fer i demostrar. Malgrat ser conscients de la necessitat i dels efectes que pot tenir en el negoci, no sempre disposen dels recursos ni de el coneixement per dur a terme nous projectes que respectin el medi ambient.

 

Energia neta i renovable, producció i consum responsable, i acció climàtica, eixos del Premi 

El premi pren com a referència l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides el setembre del 2015 i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que tenen com a missió eradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre d’altres. Aquesta agenda pretén marcar l’acció global per al desenvolupament sostenible fins a l’any 2030.

Aquest premi s’emmarca de manera especial en els ODS 7, 12 i 13 que fan referència, respectivament, a l’energia neta i renovable, la producció i el consum responsable i l’acció climàtica. Així, les iniciatives, que poden ser projectes de tecnologia, canvis en els processos de producció, nous productes o serveis, han de perseguir la millora en algun d’aquests àmbits.

En el cas de l’energia neta i renovable, faria referència a innovació en transports sostenibles, reducció de transport rodat, reducció en l’ús de combustible, eficiència energètica, energies renovables, serveis energètics assequibles, etc.

Quant a la producció i consum responsable, s’inclouria la innovació en noves formes de producció i consum que no esgotin recursos naturals, innovació en producció o consum responsable amb impacte social, reaprofitament de productes i energia, reducció del consum de recursos naturals, reducció del plàstic, creació de productes íntegrament biodegradables o reutilitzables, prevenció del malbaratament alimentari, etc.

Finalment, en referència a l’acció climàtica, comprendria la innovació per a la millora de la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals, accions que permetin la reducció de la petjada de carboni de productes, serveis i processos, productes i serveis innovadors i inclusius, climàticament intel·ligents i amb baix nivell d’emissions de carboni, etc.

Han de ser accions que ja estiguin funcionant, amb al menys un any des de la seva posada en marxa. Cada pime / autònom podrà presentar únicament un projecte.

 

Premis per valor de 15 mil euros

Hi haurà un primer premi que tindrà una dotació de 10.000 euros, i un segon premi amb 5.000 euros.

Per optar als premis, caldrà entrar a la pàgina web de la FACC (www.fcaixescatalanes.cat) i omplir el formulari que apareix a l’apartat del Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental per a Pimes.

La data límit de presentació de candidatures serà el 14 de febrer, i el veredicte del jurat es donarà a conèixer en l’acte de lliurament de premis que tindrà lloc a finals de març a Barcelona.

 

El jurat i valoracions basades en criteris tècnics, de sostenibilitat i estratègics

El jurat el formen persones de reconegut prestigi i experiència en l’àmbit de la sostenibilitat i l’empresa: Marta Subirà i Roca, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat; Joan Enric Ricart, professor de direcció estratègica de l’IESE; Antoni Abad, president de la CECOT; Elvira Carles, directora en Fundació Empresa & Clima; i Joan Carles Alba, director del segment Pimes de BBVA a Catalunya, que actua com a secretari sense vot

Una comissió tècnica farà una selecció d’un màxim de deu projectes que posteriorment el jurat avaluarà a partir de la documentació aportada en el moment de la inscripció a la convocatòria. En cas que es consideri oportú, es pot valorar fer una visita a l’empresa o demanar una exposició oral de la iniciativa.

Entre els criteris de valoració de les candidatures es tindran en compte: criteris tècnics (innovació, viabilitat tècnica i potencial de replicació), criteris de sostenibilitat (beneficis ambientals, socials i econòmics) i criteris estratègics (compromís corporatiu).

 

Aposta de la FACC i BBVA per la sostenibilitat

Amb la creació d’aquest guardó, la FACC, amb el suport de BBVA, obre una nova línia d’actuació mediambiental paral·lela a la cultural, on actualment convoca i organitza 8 premis culturals. Amb el nou ‘Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental’ per a pimes se suma a les accions per a la sostenibilitat i el respecte a l’entorn. L’aposta de la FACC en aquest punt, neix de la presa de consciència de la importància de respectar el medi natural, i promoure i difondre iniciatives empresarials que compleixin aquest objectiu.

A BBVA, la sostenibilitat és un eix estratègic que impregna tots els àmbits d’actuació de l’entitat. El banc va iniciar el 2018 el seu Compromís 2025, en la seva estratègia de lluita contra el canvi climàtic i de foment del desenvolupament sostenible per contribuir a la consecució dels ODS de Nacions Unides i l’alineació amb l’Acord de París sobre el Clima.

Aquest compromís es basa en tres línies d’actuació: finançar, gestionar i involucrar. BBVA es compromet a mobilitzar 100.000 milions d’euros en finançament verd, infraestructures sostenibles, emprenedoria social i inclusió financera. I treballa per mitigar els riscos ambientals i socials i minimitzar així els impactes directes i indirectes potencialment negatius. A més, BBVA involucra els seus grups d’interès per a promoure de forma col·lectiva una major contribució del sector financer a el desenvolupament sostenible.