FACC i BBVA convoquen la 2a edició del Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental per a pimes i autònoms

  • El Premi s’adreça a petites i mitjanes empreses, i autònoms, amb l’objectiu de promoure la innovació i sostenibilitat en l’àmbit empresarial
  • El premi, convocat i organitzat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA, se centra en tres dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): energia assequible i no contaminant; producció i consum responsable; i acció pel clima

 

La Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) i BBVA convoquen la segona edició del ‘Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental’ per a pimes i autònoms amb seu a Catalunya, amb l’objectiu de potenciar la innovació i sostenibilitat en l’àmbit empresarial, i reconèixer i fomentar els valors pel respecte al medi ambient.

El guardó pretén ser un estímul per generar nous projectes innovadors que ajudin a la sostenibilitat en l’àmbit empresarial i, per aquest motiu, es dirigeix ​​a pimes i autònoms de fins a 5 milions d’euros de facturació, amb seu a Catalunya, que duguin a terme alguna iniciativa en l’àmbit de la innovació mediambiental, encara que la seva activitat principal no sigui aquesta.

 

Energia assequible i no contaminant, producció i consum responsable, i acció pel clima, eixos del Premi

El premi pren com a referència l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides el setembre del 2015 i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que tenen com a missió eradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre d’altres. Aquesta agenda pretén marcar l’acció global per al desenvolupament sostenible fins a l’any 2030.

Aquest premi s’emmarca de manera especial en els ODS 7, 12 i 13 que fan referència, respectivament, a l’energia neta i renovable, la producció i el consum responsable i l’acció climàtica. Així, les iniciatives, que poden ser projectes de tecnologia, canvis en els processos de producció, nous productes o serveis, han de perseguir la millora en algun d’aquests àmbits.

En el cas de l’energia assequible i no contaminant, faria referència a innovació en transports sostenibles, reducció de transport rodat, reducció en l’ús de combustible, eficiència energètica, energies renovables, serveis energètics assequibles, etc.

Quant a la producció i consum responsable, s’inclouria la innovació en noves formes de producció i consum que no esgotin recursos naturals, innovació en producció o consum responsable amb impacte social, reaprofitament de productes i energia, reducció del consum de recursos naturals, reducció del plàstic, creació de productes íntegrament biodegradables o reutilitzables, prevenció del malbaratament alimentari, etc.

Finalment, en referència a l’acció pel clima, comprendria la innovació per a la millora de la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals, accions que permetin la reducció de la petjada de carboni de productes, serveis i processos, productes i serveis innovadors i inclusius, climàticament intel·ligents i amb baix nivell d’emissions de carboni, etc.

Han de ser iniciatives amb una antiguitat mínima de funcionament d’un any des del moment de la seva implementació (2019 o amb anterioritat).

 

Premis per valor de 15 mil euros

Hi haurà un primer premi que tindrà una dotació de 10.000 euros, i un segon premi amb 5.000 euros.

Per optar als premis, caldrà entrar a la pàgina web de la FACC (www.fcaixescatalanes.cat) i emplenar el formulari que apareix a l’apartat “inscripció” del Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental per a Pimes.

La data límit de presentació de candidatures serà el 26 de febrer, i el veredicte del jurat es donarà a conèixer en l’acte de lliurament de premis que tindrà lloc durant el mes d’abril de 2021.

 

El jurat i els criteris de valoració

El jurat està format per persones de reconegut prestigi i experiència en l’àmbit de la sostenibilitat i l’empresa: Marta Subirà i Roca, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat; Joan Enric Ricart, professor de direcció estratègica de l’IESE; Rosa Maria Juny, directora de la Fundació PIMEC; Elvira Carles, directora en Fundació Empresa & Clima; i Joan Carles Alba, director del segment Pimes de BBVA a Catalunya, que actua com a secretari sense vot.

Una comissió tècnica farà una selecció d’un màxim de deu projectes que posteriorment el jurat avaluarà a partir de la documentació aportada en el moment de la inscripció a la convocatòria. En cas que es consideri oportú, es pot valorar fer una visita a l’empresa o demanar una exposició oral de la iniciativa.

Entre els criteris de valoració de les candidatures es tindran en compte: criteris tècnics (innovació, viabilitat tècnica i potencial de replicació), criteris de sostenibilitat (beneficis ambientals, socials i econòmics) i criteris estratègics (compromís corporatiu).

 

Un Premi que aposta per la sostenibilitat

A banda dels 8 premis culturals que la FACC organitza, amb el suport de BBVA i altres entitats del territori, disposa d’una línia d’actuació mediambiental, que neix de la presa de consciència de la importància de promoure i difondre iniciatives empresarials que compleixin l’objectiu de respecte al medi ambient.

A BBVA, la sostenibilitat és un eix estratègic que impregna tots els àmbits d’actuació de l’entitat. El banc va iniciar el 2018 el seu Compromís 2025, en la seva estratègia de lluita contra el canvi climàtic i de foment del desenvolupament sostenible per contribuir a la consecució dels ODS de Nacions Unides i l’alineació amb l’Acord de París sobre el Clima.

Aquest compromís es basa en tres línies d’actuació: finançar, gestionar i involucrar. BBVA es compromet a mobilitzar 100.000 milions d’euros en finançament verd, infraestructures sostenibles, emprenedoria social i inclusió financera. I treballa per mitigar els riscos ambientals i socials i minimitzar així els impactes directes i indirectes potencialment negatius. A més, BBVA involucra els seus grups d’interès per a promoure de forma col·lectiva una major contribució del sector financer al desenvolupament sostenible.