Entrevista BBVA a Valentí Martínez, director general de la Fundació Universitària del Bages

Valentí Martínez és el director general de la Fundació Universitària del Bages (FUB). És doctor en Psicologia, consultor i formador internacional en l’àrea de la gestió directiva i professor col·laborador de diferents escoles de negoci. Ha desenvolupat diferents càrrecs de gestió en l’àmbit sanitari i ha estat vicerector del campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Com a màxim responsable de la FUB, va ser un dels promotors de la posada en marxa del programa UniversiMés, que, des del curs 2016-2017, ofereix l’oportunitat de viure l’experiència universitària a persones amb discapacitat intel·lectual. Des de l’inici, la iniciativa va comptar amb la implicació de la Fundació AMPANS, entitat social de suport a les persones amb discapacitat, i de la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) i el BBVA, que doten el programa amb beques per a tots els alumnes, i faciliten l’accés a diferents activitats culturals.

“La filosofia del programa és ampliar l’horitzó d’interessos de l’alumnat i facilitar la seva participació en la vida social i cultural de l’entorn. UniversiMés els ofereix un nou marc, més enllà del laboral.”

L’UniversiMés és un programa educatiu i social, pioner a Espanya, que fa possible que persones amb capacitats especials puguin formar-se i integrar-se en la comunitat universitària. D’on va sorgir la iniciativa i quin són els seus objectius?

La FUB és una institució universitària amb una llarga trajectòria de compromís amb l’entorn. Més enllà d’oferir una oferta especialitzada d’estudis superiors, sempre ha mostrat una actitud proactiva cap a la dinamització del territori i la millora de la qualitat de vida de la gent que hi viu. Fer de la Universitat un lloc més inclusiu és una inquietud àmpliament compartida per totes les persones que hi treballem. Fa set anys, després d’una experiència exitosa amb un programa per a persones majors de 55 anys, vam decidir explorar les possibilitats de fer més accessible la Universitat a les persones amb discapacitat intel·lectual. Volíem oferir-los una experiència transformadora a nivell personal: obrir los nous horitzons a partir del coneixement, fugint d’enfocaments més propers a la inserció laboral, que ja treballen altres institucions.

Com es porta a terme aquest programa?

Aquest programa és fruit de la col·laboració de quatre institucions. Cada una hi aporta coneixement i recursos amb l’objectiu comú de facilitar l’accés de persones amb discapacitat intel·lectual a la Universitat. Així, la FUB hi aporta el professorat i fa la gestió acadèmica, tant pel que fa als continguts formatius com als aspectes administratius; la Fundació AMPANS hi aporta el coneixement de les persones amb discapacitat i les seves necessitats i s’ocupa de la selecció dels participants i el seu acompanyament al llarg de tot el programa; la FACC i el BBVA hi aporten els recursos econòmics per cobrir les beques de tots els alumnes i gestionen part de les visites que completen els continguts del programa, sobretot en els àmbits de l’economia i cultura. La gratuïtat del programa per a tots els alumnes és clau per assegurar el seu caire inclusiu. Així les beques de la FACC i el BBVA són un element essencial del seu èxit perquè permeten eliminar una barrera d’accés, l’econòmica, que sol ser decisiva, tant per a les persones amb discapacitat com per a les seves famílies, a l’hora de prendre la decisió de participar en un programa d’aquestes característiques.

Els formadors que imparteixen aquest programa reben algun tipus d’assessorament? Què és el més important a l’hora de formar aquestes persones?

El professorat del programa són docents de la Universitat la qual cosa ens permet assegurar el rigor i la qualitat del coneixement impartit a l’aula. Tots reben suport per part del personal de la Fundació AMPANS per adaptar els continguts a les característiques de l’alumnat. Les diferents assignatures del programa estan pensades per ampliar l’horitzó d’interessos socials i culturals dels participants i per incentivar-los a pensar de manera crítica sobre l’actualitat tant propera com global. Per tant, els continguts no s’enfoquen a dotar-los de competències professionals sinó de coneixements i habilitats que reforcin el seu paper com a ciutadans.

Quin és el perfil de l’alumnat?

Cada any, un grup de 20 persones s’incorpora al programa, que té una durada de 2 cursos acadèmics. Els requisits per participar-hi són haver assolit un nivell funcional de lectoescriptura i càlcul, disposar d’un nivell suficient de comprensió i expressió verbal, tenir un grau de discapacitat reconegut inferior al 65%, haver estat derivat a través d’una entitat referent d’atenció a persones amb discapacitat, no patir cap malaltia mental ni trastorn de conducta i estar en actiu laboralment. Aquest darrer punt és especialment important perquè connecta estretament amb la filosofia del programa que és ampliar l’horitzó d’interessos de l’alumnat i facilitar la seva participació en la vida social i cultural de l’entorn. L’UniversiMés pretén oferir-los un nou marc, més enllà del laboral, per a la seva integració.

En aquests set anys, han passat per la Universitat, un centenar d’alumnes. Quins continguts reben i com es van adaptant a les seves necessitats?

El programa està organitzat en dos cursos, amb assignatures trimestrals sobre l’actualitat per fomentar una mirada crítica sobre el món d’avui; sobre economia quotidiana, que inclou tant la gestió del pressupost familiar com aspectes relacionats amb les hipoteques, els crèdits, les inversions o el màrqueting; sobre art i cultura, per proporcionar noves mirades cap al fet cultural i artístic; i sobre la comprensió de la discapacitat intel·lectual per ajudar l’alumnat a valorar i gestionar millor les pròpies capacitats.

Creus que aquest programa podria replicar-se en altres universitats? Hi hauria d’haver una major sensibilitat entre els centres d’ensenyament superior cap a les persones que tenen menys oportunitats d’accedir a estudis universitaris?

L’UniversiMés és fruit de la col·laboració entre institucions que sumen recursos i saber fer per un objectiu comú. Aquesta és una condició indispensable per tal que el programa es pugui replicar en un altre context. No és simplement una sèrie de continguts. És també una metodologia docent (presencialitat, suport a l’alumnat i al professorat) i una organització determinada (criteris d’accés, beques, reconeixement acadèmic). Tot plegat és el que garanteix el seu èxit. Si es donen aquestes condicions, és traslladable a altres universitats. Avançar cap a una major inclusivitat en tots els sentits és una responsabilitat sentida per part del món universitari, en general, tot i que no sempre és fàcil dur-la a pràctica. De fet, crec que hauria de ser un dels elements que formés part del concepte d’excel·lència que totes persegueixen.

Fins ara, tots els alumnes que han passat pel programa voldrien continuar. On rau l’èxit d’aquest programa?

El programa ofereix oportunitats a persones que, tradicionalment, n’han tingut poques; obre portes a gent que, sovint, les troba tancades. Una part important de la seva bona acollida té a veure amb l’actitud agraïda dels alumnes i les seves famílies. Els participants gaudeixen del procés d’aprenentatge; incorporen coneixements que els permeten viure de manera més crítica, intensa i conscient el seu dia a dia; i, sobretot, se senten part de la comunitat universitària. Tot plegat fa de l’UniversiMés una experiència transformadora. Crec que aquesta és la clau del seu èxit.