Inscripció rebuda – Inscripción recibida

Inscripció rebuda correctament. 

En els propers dies revisarem tota la informació i contactarem amb vosaltres en cas de requerir informació addicional. Si tot és correcte, rebreu comunicació conforme la vostra candidatura ha passat la primera fase del procés.

Moltes gràcies per participar!

Inscripción recibida correctamente.

En los próximos días revisaremos toda la información y contactaremos con ustedes en caso de requerir información adicional. Si todo es correcto, recibirá comunicación conforme su candidatura ha pasado la primera fase del proceso.

¡Muchas gracias por participar!