Premi al Talent Individual - Premi BBVA de Música

La Fundació Antigues Caixes Catalanes i el Grup BBVA convoquen el Premi BBVA de Música, que té com a objectiu potenciar la formació musical dels joves músics i estudiants i ajudar-los en la seva projecció professional. 

Aquesta edició presenta 2 modalitats:

 • 12è Premi de Música de Cambra Montserrat Alavedra
 • Premi al Talent Individual

Bases

Descarregar les Bases en PDF

 

La Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) i el Grup BBVA convoquen el Premi BBVA de Música, que té com a objectiu potenciar la formació musical dels joves músics i estudiants i ajudar-los en la seva projecció professional.

El Premi BBVA de Música d’aquesta edició presenta 2 modalitats:

 • 12è Premi de Música de Cambra Montserrat Alavedra, dirigit a joves músics de grau superior i professionals. Aquest Premi va ser instituït l’any 1992 per l’Obra Social de Caixa Terrassa amb la col·laboració d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals i vol retre un homenatge a la soprano lírica terrassenca Montserrat Alavedra i Comas, que va morir prematurament l’any 1991, un any abans de la primera edició.
 • Premi al Talent Individual, dirigit a estudiants de grau professional que cursen estudis reglats als Conservatoris Professionals, Centres Autoritzats de Grau Professional i Centres Integrats de Catalunya (en endavant, designats com a “Conservatoris”). Dins d’aquesta modalitat hi haurà 3 categories :
  • Categoria Aleví: per a estudiants fins a 14 anys (16 anys per l’especialitat de cant)
  • Categoria Júnior: per a estudiants entre 15 i 16 anys (18 anys per l’especialitat de cant)
  • Categoria Jove: per a estudiants entre 17 i 19 anys (21 anys per l’especialitat de cant)

La inclusió a les diferents categories vindrà determinada per l’edat que els participants tinguin el dia 31 de desembre de 2015.

 

INSCRIPCIÓ

1. La inscripció es farà a través del mateix Conservatori que a partir del procés de selecció que consideri oportú en el seu centre, avalarà la participació dels alumnes al concurs i certificarà que estan cursant ensenyaments reglats de grau professional durant el curs 2015 - 16 i l’edat dels alumnes participants.

2. Cada Conservatori de Catalunya amb alumnes participants haurà d’emplenar el formulari electrònic d’inscripció per a cada alumne participant seleccionat des del seu centre.

El formulari estarà disponible al web de la FACC, www.fcaixescatalanes.cat, i cal indicar obligatòriament totes les dades que s’hi demanen.

3. Cada Conservatori de Catalunya amb alumnes participants podrà inscriure un màxim de cinc alumnes a cadascuna de les categories.

4. Cada Conservatori serà el responsable d’abonar per transferència bancària els drets d’inscripció dels alumnes del seu centre, fixats en 10€ per participant, al compte 0182 1688 74 0201882619, fent constar el nom del centre de procedència.

5. Caldrà que cada Conservatori participant faci arribar per correu electrònic a premitalent@gmail.com la llista dels participants del seu centre agrupats per categories, juntament amb el comprovant de la transferència bancària.

6. La data límit de recepció dels formularis i dels drets d’inscripció serà el 29 d'abril de 2016.

7. La inscripció dels participants tan sols serà vàlida a partir de la recepció del formulari i del pagament dels drets d’inscripció.

8. Els participants es podran inscriure única i exclusivament a través del seu Conservatori.

9. L’import corresponent als drets d’inscripció no es retornarà en cap cas.

10. La inscripció al Premi suposa la plena acceptació de les seves bases.

 

REQUISITS

L’expressió “Talent” en aquest Premi cal que sigui valorada a partir d’una interpretació individual de cada un dels alumnes participants (entenent que en el cas de que el repertori ho necessiti, el concursant es presentarà a les proves amb un pianista acompanyant).

 

PARTICIPACIÓ

Estudiants de Conservatoris, Centres Professionals Autoritzats i Centres Integrats de Grau Professional de Catalunya. Aquests centres són els responsables de presentar els alumnes al Premi, i de certificar que cursen estudis reglats durant el curs 2015 - 16.

 

JURAT

Els membres del jurat seran professionals de reconegut prestigi en el món musical i seran escollits per l’organització.

· Els resultats es faran públics al final de la prova.

· Els participants finalistes hauran de ser presents en aquest acte de proclamació de resultats.

· Les decisions del jurat seran irrevocables.

· El jurat decidirà el nombre de concursants acceptats per a la prova següent, en cada una de les categories. 

· Així mateix, el jurat es reserva el dret d’interrompre una audició en casos justificats.

 

REPERTORI

 • Categoria Aleví
  Repertori lliure format per obres (o moviments) d’estils diferents. Durada de tot el programa d’entre 10 i 15 minuts
 • Categoria Júnior
  Repertori lliure format per obres (o moviments) d’estils diferents. Durada de tot el programa d’entre 15 i 20 minuts
 • Categoria Jove
  Repertori lliure format per obres (o moviments) d’estils diferents. Durada de tot el programa d’entre 20 i 25 minuts.

 

PROVES

Primera prova

Hi haurà una primera prova, eliminatòria. L’organització del concurs comunicarà als Conservatoris que presenten alumnes l’ordre de participació dels concursants, una setmana abans del concurs.

La prova consistirà en:

 • Per a la Categoria Aleví
  Interpretació com a mínim de 2 obres (o moviments) del programa que presenten. Una d’aquestes obres serà triada pel jurat. Durada de la prova: entre 5 i 8 minuts.
 • Per a la Categoria Júnior
  Interpretació com a mínim de 2 obres (o moviments) del programa que presenten. Una d’aquestes obres serà triada pel jurat. Durada de la prova: entre 7 i 10 minuts.
 • Categoria Jove
  Interpretació com a mínim de 2 obres (o moviments) del programa que presenten. Una d’aquestes obres serà triada pel jurat. Durada de la prova: entre 10 i 15 minuts.

 

Segona prova

Hi haurà una segona prova consistent en interpretar per a cada categoria 2 obres (o moviments) diferents a les de la primera prova, amb el mateix minutatge. Una d’aquestes obres serà triada pel jurat.

Els participants tocaran per l’ordre que estableixi el jurat.

 

MATERIAL DISPONIBLE

Instruments

La sala en que tindran lloc les proves disposarà d’un piano de cua.

L’organització podrà facilitar també instruments que per la seva grandària i dificultat de transport poguessin fer difícil la participació dels concursants (arpa, percussió, clavecí…)

Assaigs

Els participants disposaran d’algunes sales per a escalfament durant els dies de les proves. L’organització només pot assegurar 1h d’ús d’aquestes sales en cada un dels dos dies, per a cada concursant. Les sales amb piano seran preferentment adreçades als concursants pianistes.

 

PREMIS

S’estableixen els següents premis per a les diferents categories:

Categoria Aleví

Un sol premi de 500 €, que caldrà justificar abans del juny de 2017 que s’ha destinat a formació musical (matrícula en un/s curs/os organitzats per una entitat catalana) o en la compra de material de música (instrument o complements d’instrument i partitures)

Categoria Júnior

Un sol premi de 1.000 €, que caldrà justificar abans del juny de 2017 que s’ha destinat a formació musical (matrícula en un/s curs/os organitzats per una entitat catalana) o en la compra d’un instrument de música.

Categoria Jove

Un sol premi de 1.500 €, que caldrà justificar abans del juny de 2017 que s’ha destinat a formació musical (matrícula en un/s curs/os organitzats per una entitat catalana) o en la compra d’un instrument de música.

 

El jurat podrà atorgar un premi per a cada categoria i fins a un màxim de dues mencions per a cada categoria. El jurat es reserva el dret de deixar algun dels premis desert o bé de declarar-lo ex-aequo.

Premi especial ACCat a cada categoria a la millor interpretació d’una obra d’un compositor català: lot de partitures valorades en un import aproximat de 100 €.

Els guardonats oferiran un recital el dia de la gala de concessió d’aquest premi i també actuaran el dia de la concessió del Premi BBVA Montserrat Alavedra de Música de Cambra, el 30 de setembre de 2016 al Centre Cultural Terrassa.

Els 3 premiats de les 3 categories podran participar en un concert ofert per l’Associació de Conservatoris de Catalunya durant la temporada 2016-17. L’Associació de Conservatoris de Catalunya es farà càrrec del desplaçament i dietes dels participants, del pagament d’un pianista acompanyant si s’escau, de l’organització i promoció del concert i de l’enregistrament per a la seva difusió en www.radioconservatori.cat

 

ALLOTJAMENT

L’organització es farà càrrec de l’allotjament dels músics finalistes que passin a la prova final i el sol·licitin.

 

Inscripció:
Fins el 29 d'abril

Lloc:
Conservatori Municipal de Manresa
c/ Ignasi Balcells 12-14

Dates:
28 i 29 de Maig de 2016

· Acte de lliurament: Diumenge 29 de maig, tarda

*Si fos necessari, les proves eliminatòries s’iniciarien el divendres anterior i es faria saber amb anticipació als concursants.

El premi està obert al públic

Té una periodicitat anual i és d’àmbit territorial català. Va dirigit a joves músics de qualsevol nacionalitat que cursen estudis en els Conservatoris de Catalunya.

 

Totes les qüestions no previstes en aquest reglament seran resoltes per l’organització, d’acord amb el jurat. Així mateix, es podrà decidir anul·lar el Premi per raons de força major. En aquest cas s’explicaran els motius i es retornaran els drets d’inscripció.

Els participants autoritzen a l’organització del concurs a fer la difusió que considerin oportuna en els mitjans de comunicació en relació al desenvolupament del concurs, els premis i l'acte de lliurament.

 

Tornar a la navegació
Envia'ns un correu
Truca'ns al
93 734 67 36
Visita un dels
equipaments

Tornar al llistat

 

Segueix-nos